logo2

Polityka prywatności

I. Postanowienia Wstępne

1. Niezależne Wydawnictwo Informacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-003 Białystok, przy ul. Sienkiewicza 81/3, NIP: 542-322-92-15, REGON: 200752840, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000445450 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej „Poczta Zdrowia’) traktuje prywatność swoich czytelników bardzo poważnie. Zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństw dotyczących jej ochrony w Internecie, w szczególności w tematyce dotyczącej zdrowia, gdzie trzeba zachować całkowitą poufność.

2. Dziękujemy za poświęcenie kilku chwil, aby poznać środki ostrożności, które podejmujemy w celu ochrony danych, zapewniając jednocześnie najlepszą obsługę podczas korzystania z naszego serwisu.

3. Niezależne Wydawnictwo Informacyjne poprzez swoje serwisy internetowe nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

4. Niezależne Wydawnictwo Informacyjne postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane osobowe Użytkowników wszystkich Serwisów.

5. Serwisy zostały skonstruowane w taki sposób, by nie było konieczne ujawnianie swoich danych osobowych. Zachęcamy jednak do zarejestrowania się w celu maksymalnego wykorzystania wszystkich udostępnianych funkcji. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

6. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Niezależne Wydawnictwo Informacyjne nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy, a wręcz zalecamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisów Niezależnego Wydawnictwa Informacyjnego.


II. Polityka Cookies

1. Niezależne Wydawnictwo Informacyjne poprzez serwis www.pocztazdrowia.pl, www.dossiernaturalnychterapii.pl, www.naturalniezdrowymbyc.pl zwanymi dalej „Serwisem” lub „Serwisami” może stosować pliki cookies (tzw. ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Wydawcą Serwisu, a jednocześnie podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Niezależne Wydawnictwo Informacyjne Sp. z o.o. (Dawniej Poczta Zdrowia Sp. z o.o.) Pliki cookies przechowywane są w komputerze Użytkownika, a ich celem jest ułatwienie korzystania z Serwisu.

4. Do tego celu wykorzystywany jest mechanizm cookies, czyli tzw. ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerach. Do sprawdzania ilości osób odwiedzających portal wykorzystywane są również informacje przechowywane w logach serwerów. Adresy IP są jednak wykorzystywane jedynie do celów statystycznych.

5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

a) dostosowania zawartości serwisu PocztaZdrowia.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. Między innymi pozwalają one rozpoznać urządzenie, na którym Użytkownik korzysta z serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
b) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) tworzenia i gromadzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie jego budowy i treści, struktury i zawartości;
d) dostarczania Użytkownikowi Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) pliki cookies „Stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
b) pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
c) pliki cookies „niezbędne” – takie które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
d) pliki cookies „bezpieczeństwa” – takie które służą zapewnieniu bezpieczeństwa, np. pozwalające wykryć niedozwolone próby obejścia uwierzytelniania w ramach Serwisu lub póby nadużycia w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
e) pliki cookies „statystyczne” lub „wydajnościowe” umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
f) pliki cookies, „funkcjonalne” umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
g) pliki cookies „reklamowe”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

8. Niezależne Wydawnictwo Informacyjne informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Niezależnym Wydawnictwem Informacyjnym reklamodawców oraz partnerów. Zapewniamy, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznania danych osobowych użytkownika ani skontaktowania się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Niezależne Wydawnictwo Informacyjne zaznacza także, że zapis plików cookie nie umożliwia Niezależnemu Wydawnictwu Informacyjnemu ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów użytkowników.

10. Niezależne Wydawnictwo Informacyjne informuje, że w środowiskach nieobsługujących plików cookies, mogą być stosowane inne podobne technologie, przy czym w takich wypadkach zastosowanie znajduje również odpowiednio polityka prywatności gwarantująca poszanowanie praw Użytkownika, jego bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

11. W Serwisie oprócz plików cookies zbierane są również adresy IP Użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookies, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego podmiotu w myśl obowiązujących przepisów prawa.

12. Informacje na temat plików cookies dostępne są w menu przeglądarki internetowej (w tym o możliwości i sposobach obsługi plików cookies) lub dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


III. Dane Użytkowników, w których wymagane jest podanie danych osobowych

1. Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych pozwalających na określenie jego tożsamości (takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz podstawowych danych statystyczno-demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie, zawód, zainteresowania, etc.). Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych oznacza zrezygnowanie z korzystania z elementów serwisu takich danych wymagających.

2. Niezależne Wydawnictwo Informacyjne jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe zbierane są w celu prawidłowego wykonania zawartej umowy świadczenia usług przez Niezależne Wydawnictwo Informacyjne. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji m.in. umów sprzedaży, wysyłania prenumerat w tym płatnych i bezpłatnych oraz innych materiałów handlowych lub promocyjnych, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Prenumerator bezpłatnego newslettera elektronicznego Poczta Zdrowia oraz cyklu płatnych raportów Dossier Naturalnych Terapii bądź osoba dokonująca jakiegokolwiek zakupu za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Niezależne Wydawnictwo Informacyjne Sp. z o.o. (Dawniej Poczta Zdrowia Sp. z o.o.) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 31 lok. 19, NIP: 542-322-92-15, REGON: 200752840, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000445450 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w celu realizacji zamówień oraz do celów marketingowych.

3. Wszystkie zebrane przez Niezależne Wydawnictwo Informacyjne dane osobowe (czy to w formularzu rejestracyjnym, czy w inny sposób) są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) i rozporządzeń na jej podstawie wydanych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

4. Zgromadzone dane stanowią wydzieloną bazę danych, która przechowywana jest na serwerach Serwisów w strefie zabezpieczonej w odpowiedni sposób przed dostaniem się do niej osób niepowołanych.

5. Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane jedynie przez uprawnionych i odpowiednio przeszkolonych pracowników Niezależnego Wydawnictwa Informacyjnego, zobowiązanych odpowiednimi regulacjami do zachowania poufności.

6. Zebrane dane nie będą przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom. Wyjątek stanowią następujące sytuacje:

a/ gdy użytkownik dobrowolnie wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych,
b/ na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego podmiotu w myśl obowiązujących przepisów prawa.

7. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania ogólnych zestawień statystycznych dotyczących oglądalności Serwisu i profilu demograficznego użytkowników współpracujących z Niezależnym Wydawnictwem Informacyjnym w tym firmom i agencjom badawczym. Zapewniamy, że udostępniane tak dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych Użytkowników.

8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisach jest Niezależne Wydawnictwo Informacyjne.

9. Każdy Użytkownik ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia. W celu dokonania zmian, uzupełnienia lub usunięcia prosimy o kontakt z Niezależnym Wydawnictwem Informacyjnym na adres: kontakt@pocztazdrowia.pl. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek problemy z edycją informacji na wasz temat, proszę opisać problem i wysłać na adres kontakt@pocztazdrowia.pl. Tam z pewnością uzyskają Państwo pomoc.

10. Jeżeli do korzystania z Serwisu niezbędne jest podanie danych osobowych, każdy użytkownik Serwisu ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z utratą możliwość korzystania z Serwisu.

11. Niezależne Wydawnictwo Informacyjne udostępnia Użytkownikom usługi wymagające rejestracji konta Użytkownika w tym prenumeratę elektroniczną i forum dyskusyjne. Rejestracja konta Użytkownika w Serwisie jest możliwa:

a/ po dokonaniu opłaty zgodnie z informacją wskazaną pod danym rodzajem prenumeraty elektroniczne lub w Regulaminie;
b/ podaniu imienia, nazwiska, aktywnego adresu e-mail oraz indywidualnego hasła Użytkownika;
c/ akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności oraz odpowiednich klauzul o przetwarzaniu danych osobowych.

12. Dostęp do newslettera możliwy jest po podaniu adresu e-mail, akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności oraz odpowiednich klauzul o przetwarzaniu danych osobowych.

13. Użytkownik może w dowolnej chwili zamówić subskrypcję lub zrezygnować z subskrypcji newslettera (klikając na link znajdujący się na końcu każdego wydania), alertów i/lub innych usług wymagających rejestracji zgodnie z Regulaminem.


IV. Postanowienia końcowe

1. Niezależne Wydawnictwo Informacyjne zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany zasad ochrony danych osobowych i prywatności mogą wynikać w szczególności, ale nie wyłącznie ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, z rozwoju technologii internetowej, zmian w ustawach oraz rozbudowy Serwisów (np. udostępnieniu użytkownikom nowych funkcji).

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Każdego Użytkownika korzystającego ze Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

pdf Pobierz w formacie PDF